Wtorek, 20 Kwietnia 2021  Imieniny: Agnieszka, Amalia, Czesław
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
<< < marzec 2021 > >>
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Liczba odwiedzin
4579292

Sonda

Jak często odwiedzasz naszą stronę?

codziennie - 19.4%
co drugi dzień - 5.6%
raz w tygodniu - 25%
raz w miesiącu - 8.3%
raz w roku - 41.7%

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica - 10.03.2021

 

ZAPROSZENIE

w  dniu 10 marca 2021 roku  o  godz. 10:00  w lokalu  Gminnego Ośrodka Kultury  w Kąkolewnicy  odbędzie się   Sesja  Rady Gminy  Kąkolewnica   z  następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie.
2. Sprawy Regulaminowe.
a/ stwierdzenie kworum,
b/ przyjęcie porządku obrad,
c/ przyjęcie protokołu z  ostatniej Sesji Rady Gminy Kąkolewnica .
3. Sprawozdanie  Wójta Gminy o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami  – zwłaszcza z wykonania uchwał  Rady Gminy i zajętych stanowiskach Rady –  pisemnie.
4. Podjęcie uchwał :
    a) w sprawie zmiany uchwały  budżetowej  na rok 2021,
    b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
    c) w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego  w budżecie Gminy Kąkolewnica w  2022 roku,
   d) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy, Komisji Rewizyjnej , stałych Komisji Rady Gminy Kąkolewnica na  2021  rok,
   e) w sprawie  rozpatrzenia petycji Pani Agnieszki Gocel,  
   f)  w sprawie  rozpatrzenia petycji Pana Piotra Sterkowskiego ,
  g)  w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kąkolewnica w 2021 roku ,
  h)  w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,
  i)   w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/136/2017 Rady Gminy Kąkolewnica  z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie przystąpienia  do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kąkolewnica,
 j)   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego określającego zasady współpracy przy  opracowaniu i wdrażaniu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miasta Międzyrzec Podlaski oraz Gmin: Trzebieszów,  Drelów, Kąkolewnica, Międzyrzec Podlaski na lata 2020-2030,
 k)  w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miasta Międzyrzec  Podlaski oraz Gmin: Trzebieszów, Drelów, Kąkolewnica, Międzyrzec Podlaski na lata 2020-2030, w tym trybu  konsultacji ,
l)   w sprawie ustalenia  planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz ustalenia  maksymalnej kwoty dofinansowania  za kształcenie nauczycieli w 2021 roku,
  ł)  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie gminnych nieruchomości,
  m)  w sprawie wyrażenia zgody  na  nabycie nieruchomości gruntowych w miejscowości Kąkolewnica, obręb Rudnik,
 n) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kąkolewnica.
5.Sprawy bieżące - wolne wnioski .
6. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy
 Majczyna Mariusz