Czwartek, 25 Lutego 2021  Imieniny: Bolebor, Cezary, Konstancjusz
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
<< < December 2012 > >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Number of visits
4493308

Poll

Jak często odwiedzasz naszą stronę?

codziennie - 19.4%
co drugi dzień - 5.6%
raz w tygodniu - 25%
raz w miesiącu - 8.3%
raz w roku - 41.7%

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica 28.12.2012

Mieszkańcy Gminy Kąkolewnica

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Kąkolewnica, którą zwołuję na dzień 28 grudnia 2012 roku / piątek / o  godz. 10:00 w lokalu świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica,

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.
2. Sprawy Regulaminowe.
    a/ stwierdzenie kworum,
    b/ przyjęcie porządku obrad,
    c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy i zajętych stanowiskach (pisemnie).
4. Interpelacje zapytania, informacje, oświadczenia.
5. Podjęcie uchwał :
    a) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
    b) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
    c) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2020.
        - przedstawienie opinii RIO o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2020
    d) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok.
        - przedstawienie projektu uchwały  budżetowej,
        - przedstawienie opinii RIO o projekcie budżetu Gminy Kąkolewnica na 2013 rok,
        - przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Budżetu o projekcie budżetu gminy na 2013 rok.
        - dyskusja,
        - głosowanie uchwały budżetowej na 2013 rok.
    e) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kąkolewnica.
    f) w sprawie postanowienia o odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
    g) w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
    h) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
    i) w sprawie ustalenia, określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kąkolewnica.
    j) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kąkolewnica i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
    k) w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Kąkolewnica w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.
    l) w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kąkolewnica na lata 2012 – 2017.
6. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania, oświadczenia.
7. Sprawy bieżące - wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
    /-/ Andrzej Cap