Czwartek, 25 Lutego 2021  Imieniny: Bolebor, Cezary, Konstancjusz
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
<< < June 2012 > >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Number of visits
4493268

Poll

Jak często odwiedzasz naszą stronę?

codziennie - 19.4%
co drugi dzień - 5.6%
raz w tygodniu - 25%
raz w miesiącu - 8.3%
raz w roku - 41.7%

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica 26.06.2012

Mieszkańcy Gminy Kąkolewnica

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Kąkolewnica, którą zwołuję na dzień 26 czerwca 2012 roku /wtorek/ o godz. 10:00 w lokalu świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica,

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.
2. Sprawy Regulaminowe.
a/ stwierdzenie kworum,
b/ przyjęcie porządku obrad,
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy i zajętych stanowiskach ( pisemnie).
4. Interpelacje zapytania, informacje, oświadczenia.
5. Zapoznanie się:
     a) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok,
     b) ze sprawozdaniem finansowym,
     c) z uchwałą R.I.O. w sprawie zaopiniowania przedłożonych przez Wójta Gminy Kąkolewnica sprawozdań z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok,
     d) z informacją o stanie mienia komunalnego,
     e) ze stanowiskiem  stałych Komisji i doraźnej Komisji Rady Gminy o sprawozdaniach,
     f) z wnioskiem Komisji Rewizyjnej sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2011 rok,
     g) z uchwałą R.I.O w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy Kąkolewnica o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2011 rok.
     h) dyskusja.
6. Podjęcie uchwał :
     a) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  sprawozdania finansowego  wraz  ze sprawozdaniem Wójta Gminy Kąkolewnica  z wykonania  budżetu Gminy za 2011 rok.
     b) w sprawie  udzielenia  absolutorium  Wójtowi Gminy z tytułu wykonania  budżetu  za 2011r.
     c) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 rok.
     d) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
     e) w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kąkolewnica  na lata 2012 – 2017.
     f) w sprawie zarządzenia  poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa , określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
     g) w sprawie  zmiany uchwały Nr I/3/2010 Rady Gminy Kąkolewnica z dnia 30 listopada 2010r.
     h) w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/2010 rady Gminy Kąkolewnica z dnia 6 grudnia 2010 r.
     i) w sprawie odwołania na wniosek Wójta Gminy Skarbnika Gminy Kąkolewnica.
     j) w sprawie powołania na wniosek Wójta Gminy Skarbnika Gminy Kąkolewnica.
7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania, oświadczenia.
8. Sprawy bieżące - wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
    /-/ Andrzej Cap