Zarządzenie 24/2017 Wójta Gminy Kąkolewnica z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przedsięwzięć i projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kąkolewnica

  • Drukuj

Zarządzenie 24/2017

Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 27.04.2017

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kąkolewnica na lata 2017 – 2023 - Projekt

Formularz zgłaszania przedsięwzięć do dokumentu przygotowanego w ramach projektu „Program Rewitalizacji dla Gminy Kąkolewnica”

Formularz zgłaszania uwag do dokumentu przygotowanego w ramach projektu „Program Rewitalizacji dla Gminy Kąkolewnica”