Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Kąkolewnica z dnia 31.03.2017 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego w celu opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji pn.: „ Program Rewitalizacji dla Gminy Kąkolewnica".

  • Drukuj

Zarządzenie Nr 13/2017