Wykonanie odwodnienia budynku ZO w Brzozowicy Dużej

  • Drukuj

 

Prace polegały na izolacji fundamentów i wykonaniu odprowadzenia wód opadowych za pomocą rur do zbiornika oraz wykonanie opasek i chodników z kostki brukowej. Łączny koszt zadania to 50 000,00 zł