Poniedziałek, 1 Marca 2021  Imieniny: Albin, Antoni, Antonina
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
<< < lipiec 2018 > >>
Pn Wt Śr Cz Pt So N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Liczba odwiedzin
4499283

Sonda

Jak często odwiedzasz naszą stronę?

codziennie - 19.4%
co drugi dzień - 5.6%
raz w tygodniu - 25%
raz w miesiącu - 8.3%
raz w roku - 41.7%

lipiec 2014

08 lipiec 2014

Piknik Sportowo - Rekreacyjny na boisku szkolnym w Brzozowicy Dużej - 06.07.2014

Dnia 6 lipca 2014 r., na boisku szkolnym w Brzozowicy Dużej odbył się kolejny rodzinny piknik sportowo-rekreacyjny dla mieszkańców gminy.

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Read more

Wakacyjny piknik na strzelnicy gminnej w Kąkolewnicy - 02.07.2014

2 lipca 2014 r. na strzelnicy gminnej w lesie BARAN w Kąkolewnicy odbył się pierwszy piknik z cyklu „Wakacyjne Pikniki 2014”, które będą organizowane w każdą środę wakacji letnich. „Aktywność fizyczna najmłodszych” – pod takim hasłem rozpoczął się pierwszy z nich na którym królowały gry, zabawy i turnieje dl a najmłodszych i nie tylko. Dla najmłodszych uczestników pikniku odbywały się zabawy i konkursy prowadzone przez panią Sylwię i panią Beatę, były zabawy z chustą, tunelem i balonami. Dzięki uprzejmości Pana Pawła Kota mogliśmy podziwiać najnowszy model Harleya Davidsona wyprodukowany w 2014 roku, można było dowidzieć się wiele ciekawych informacji o tym motocyklu a chętni mogli na nim usiąść i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Dla nieco starszych odbywały się rozgrywki w piłkę siatkową.

Read more

Informacja o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Dzia łania "Zapiecek" 08.07.2014

 

Informujemy, że posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” odbędzie się w dn. 14 lipca 2014r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim,
Pl. Potockiego 1. Przedmiotem obrad Rady będzie ocena wniosków złożonych podczas naborów w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla „Małych projektów” oraz „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej”.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:
1.Otwarcie obrad.
2.Powitanie przez Przewodniczącego Rady.
3.Stwierdzenie quorum.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Sprawy organizacyjne.
6.Ocena wniosków o przyznanie dofinansowania złożonych w ramach naborów prowadzonych przez LGD.
7.Podjęcie uchwał w sprawie wybrania lub niewybrania operacji do dofinansowania.
8.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji w zakresie poszczególnych działań.
9.Wolne wnioski i zapytania.
10.Zamknięcie obrad.

 

Read more

OSTRZEŻENIE O UPAŁACH - 08.07.2014

 

Zjawisko/Stopień zagrożenia:  Upał/2

Obszar: województwo lubelskie

Ważność: od godz. 13:00 dnia 06.07.2014 do godz. 18:00 dnia 09.07.2014r.

Przebieg: Prognozuje się temperaturę maksymalną od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna około 16°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk: Tomasz Knopik

 

Read more

03 lipiec 2014

KARTA DUŻEJ RODZINY

 

W dniu 16 czerwca 2014 r. weszły w życie:

  • uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. z 2014r. poz. 430)
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014r. poz.755 ).

Program ma zasięg ogólnokrajowy i adresowany jest do członków rodzin wielodzietnych, bez względu na miejsce zamieszkania i dochód, a jego beneficjentami są:

  1. rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej − do ukończenia 25. roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
  2. rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka,
  3. dziecko – w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletni wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej, pozostający w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Wniosek o przyznanie Karty składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej, a w sytuacji gdy członkowie rodziny wielodzietnej mają miejsce zamieszkania w różnych gminach, każdy członek powinien złożyć wniosek o przyznanie Karty w gminie właściwej dla swojego miejsca zamieszkania. Składając wniosek należy okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej.

Dodatkowe informacje oraz druk wniosku można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kąkolewnicy, ul. Lubelska 5, tel. 83/37 22 621

 

Read more

Karta Dużej Rodziny

 

W dniu 1 stycznia 2015r. weszła w życie:

  • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r. poz. 1863)

Program ma zasięg ogólnokrajowy i adresowany jest do członków rodzin wielodzietnych, bez względu na miejsce zamieszkania i dochód, a jego beneficjentami są:

  1. rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej − do ukończenia 25. roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
  2. rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka,
  3. dziecko – w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletni wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej, pozostający w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Wniosek o przyznanie Karty składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej, a w sytuacji gdy członkowie rodziny wielodzietnej mają miejsce zamieszkania w różnych gminach, każdy członek powinien złożyć wniosek o przyznanie Karty w gminie właściwej dla swojego miejsca zamieszkania.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:
1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.".
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dodatkowe informacje oraz druk wniosku można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kąkolewnicy, ul. Lubelska 5, tel. 83/37 22 621

Wykaz partnerów programu Karta Dużej Rodziny znajduje się na stronie internetowej: rodzina.gov.pl (zakładka Duża Rodzina - oferta partnerów)

 

Read more

02 lipiec 2014

Festyn "Powitanie wakacji" Kąkolewnica - 29.06.2014

W niedzielę 29 czerwca 2014r. w Kąkolewnicy odbył się festyn „Powitanie wakacji". W jego trakcie miało miejsce „II Ogólnopolskie Spotkanie Modelarzy Broni w Skali 1:1", na które przyjechali modelarze z różnych miejsc Polski , tworzący repliki broni w skali 1:1. W sali widowiskowej GOK -u przygotowana była wystawa modeli kartonowych przygotowanych przez uczniów Zespołu Oświatowego z Kąkolewnicy, można było podziwiać ponad 90 prac z tego rocznego konkursu oraz prace z ubiegłorocznej edycji konkursu. Ponadto można było podziwiać prace malarskie wykonane przez uczestników warsztatów malarskich „Pierwsze kroki na płótnie" prowadzonych przez pana Krzysztofa Szczepaniuka, wystawione były modele kartonowe – samolotów i czołgu- autorstwa Pana Stanisława Zalewskiego. Na wystawie prezentowane były również repliki broni i inne zabytkowe wyposażenie wojskowe przywiezione przez uczestników Spotkania Modelarzy.

Read more