Środa, 3 Marca 2021  Imieniny: Asteriusz, Hieronim, Kunegunda
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
<< < maj 2014 > >>
Pn Wt Śr Cz Pt So N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Liczba odwiedzin
4503132

Sonda

Jak często odwiedzasz naszą stronę?

codziennie - 19.4%
co drugi dzień - 5.6%
raz w tygodniu - 25%
raz w miesiącu - 8.3%
raz w roku - 41.7%

maj 2014

13 maj 2014

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Na terenie Gminy Kąkolewnica funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Południowej 108, 21-302 Kąkolewnica.

Punkt obsługiwany jest przez firmę EKOLIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08-400 Garwolin i czynny jest w każdy piątek od godz. 10:00 do godz. 12:00.

 

Read more

OSIĄGNIĘTE POZIOMY ODZYSKU I RECYKLINGU

 

Osiągnięte przez Gminę Kąkolewnica wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Poziom  recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

Poziom  recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Lp.

Rok

Wymagany [%]

Osiągnięty poziom [%]

Wymagany [%]

Osiągnięty poziom [%]

Wymagany [%]

Osiągnięty poziom [%]

1.

2012

75

3,14

10

16,16

30

-

2

2013

50

1,7

12

17,4

36

100

 

 

Read more

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

 

Zgodnie z zawartą umową z firmą EKOLIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08-400 Garwolin i zapisami zawartymi w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami na terenie województwa lubelskiego miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:

Zakład Zagospodarowania Odpadów "Adamki"
w m. Biała 185b, 21-300 Radzyń Podlaski

 

Read more

PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE

 

Na terenie Gminy Kąkolewnica odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odbiera firma:

 

EKOLIDER Jarosław Wyglądała

Lucin 4

08-400 Garwolin

tel. 25 6830953

 

Read more

System selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Kąkolewnica

 

Odpady z terenu Gminy Kąkolewnica są odbierane co dwa miesiące w trzecią środę, czwartek i piątek miesiąca zgodnie z ustalonym i przekazanym mieszkańcom harmonogramem.

System selektywnej zbiórki odpadów polega na zbieraniu na posesji odpadów z podziałem na:

 • Odpady opakowaniowe zmieszane tzw. „suche” (żółty worek/pojemnik)
 • Odpady ze szkła opakowaniowego (zielony worek/pojemnik)
 • Odpady kuchenne i z pielęgnacji terenów zielonych ( brązowy worek/pojemnik)
 • Popioły (tylko w pojemniku szarym bądź czarnym)
 • Pozostałe odpady zbierane selektywnie (zielony pojemnik)

W przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny (zmieszany) używamy tylko w/w zielonego pojemnika, ale ponosimy dużo wyższe koszty odbioru.!!!

W/w odpady będą odbierane bezpośrednio z posesji z częstotliwością jeden raz na dwa miesiące zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 

ODPADY PROBLEMATYCZNE         

 • Odpady wielkogabarytowe i ZSEE- zbierane będą w systemie akcyjnym, nie rzadziej niż raz na rok,  przyjmowane na PSZOK lub oddawane do punktu sprzedaży (ZSEE)
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe – odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zgodnie z harmonogramem, raz na 6 miesięcy.
 • Zużyte baterie – mogą być oddawane do punktów zbiórki w szkołach, UG, punktach sprzedaży, przekazywane uprawnionym podmiotom lub dostarczane do PSZOK.
 • Zużyte akumulatory – mogą być oddawane punktów sprzedaży, przekazywane uprawnionym podmiotom lub dostarczane do PSZOK.
 • Zużyte opony – mogą być dostarczane do PSZOK,
 • Przeterminowane leki – mogą być oddawane w aptekach lub  dostarczane do PSZOK,
 • Chemikalia (resztki farb i lakierów, środki ochrony roślin i nawozów, pojemniki po aerozolach, olejach , środkach chemicznych, stare kosmetyki, tusze do drukarek i tonery, taśmy wideo) – mogą być dostarczane do PSZOK.

Odpady dostarczane do PSZOK nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami, a odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach, posiadać etykiety i nie powinny być uszkodzone.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych funkcjonuje w Kąkolewnicy ul. Południowej 108 i prowadzony jest przez firmę EKOLIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08-400  Garwolin. Otwarty jest w każdy piątek  w godz. od 10:00 do 12:00 i odbierane są odpady od mieszkańców gminy.

Pojemniki na odpady są po stronie właścicieli nieruchomości, a gmina dostarcza worki na odpady segregowane.

Gmina nie przejęła nieruchomości niezamieszkałych.

 

Read more

12 maj 2014

07 maj 2014