Środa, 3 Marca 2021  Imieniny: Asteriusz, Hieronim, Kunegunda
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
<< < maj 2014 > >>
Pn Wt Śr Cz Pt So N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Liczba odwiedzin
4503166

Sonda

Jak często odwiedzasz naszą stronę?

codziennie - 19.4%
co drugi dzień - 5.6%
raz w tygodniu - 25%
raz w miesiącu - 8.3%
raz w roku - 41.7%

13 maj 2014

OSTRZEŻENIE O INTENSYWNYCH OPADACH DESZCZU 13.05.2014

 

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko: Intensywne opady deszczu/1

Obszar:  województwo lubelskie – subregion północny

Ważność: od godz. 06:00 dnia 15.05.2014 do godz. 18:00 dnia 16.05.2014 r.

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym:

od 06:00 15.05 do 18:00 15.05 wyniesie od 5 mm do 10 mm, miejscami do 20 mm,
od 18:00 15.05 do 06:00 16.05 wyniesie od 10 mm do 15 mm, miejscami do 25 mm,
od 06:00 16.05 do 18:00 16.05 wyniesie od 5 mm do 10 mm, miejscami do 15 mm.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Możliwa zmiana stopnia oraz przedłużenie ważności ostrzeżenia oraz w zależności od rozwoju sytuacji.

Dyżurny synoptyk: Tomasz Knopik

 

Read more

INFORMACJA O ODBIORZE ODPADÓW BUDOWLANYCH, WIELKOGABARYTOWYCH i ZSEE - 13.05.2014

 

Dnia 21 maja 2014 roku (środa) odbędzie się zbiórka odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

 

Dnia 20 czerwca 2014 roku (piątek) odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 

Osoby chętne do przekazania tych odpadów bezpośrednio z posesji prosimy o zgłoszenia do Urzędu Gminy, pokój nr 10 lub telefonicznie pod nr 833722010 z podaniem adresu, nr tel. i szacowanej wielkości posiadanych odpadów, najpóźniej w przed dzień odbioru.

Warunki odbioru!!!

 • Samochód do zbiórki podjedzie pod adres podany w zgłoszeniu, a właściciel nieruchomości jest obowiązany załadować bądź pomóc w załadunku tych odpadów.
 • Odpady przeznaczone do zbiórki należy wystawić przy ogrodzeniu posesji do godz. 8:00 w dniu odbioru.

UWAGA: Zmiana terminu odbioru odpadów w czerwcu, ponieważ 19 czerwca przypada Boże Ciało.

Odbiór w czerwcu odbędzie się:

                   -18 VI (odpady segregowane),

                   -20 VI (pozostałe odpady zbierane selektywnie)

                   -21 VI (odpady zmieszane i popiół).

 
W przypadku nie odebrania odpadów we wskazanych terminach prosimy o zgłaszanie reklamacji telefonicznie do Urzędu Gminy.

 

Read more

INFORMACJA O ODBIORZE ODPADÓW BUDOWLANYCH, WIELKOGABARYTOWYCH i ZSEE - 13.05.2014

 

Dnia 21 maja 2014 roku (środa) odbędzie się zbiórka odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

 

Dnia 20 czerwca 2014 roku (piątek) odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 

Osoby chętne do przekazania tych odpadów bezpośrednio z posesji prosimy o zgłoszenia do Urzędu Gminy, pokój nr 10 lub telefonicznie pod nr 833722010 z podaniem adresu, nr tel. i szacowanej wielkości posiadanych odpadów, najpóźniej w przed dzień odbioru.

Warunki odbioru!!!

 • Samochód do zbiórki podjedzie pod adres podany w zgłoszeniu, a właściciel nieruchomości jest obowiązany załadować bądź pomóc w załadunku tych odpadów.
 • Odpady przeznaczone do zbiórki należy wystawić przy ogrodzeniu posesji do godz. 8:00 w dniu odbioru.

UWAGA: Zmiana terminu odbioru odpadów w czerwcu, ponieważ 19 czerwca przypada Boże Ciało.

Odbiór w czerwcu odbędzie się:

                   -18 VI (odpady segregowane),

                   -20 VI (pozostałe odpady zbierane selektywnie)

                   -21 VI (odpady zmieszane i popiół).

 
W przypadku nie odebrania odpadów we wskazanych terminach prosimy o zgłaszanie reklamacji telefonicznie do Urzędu Gminy.

 

Read more

PODMIOTY ZBIERAJĄCE ZSEE

 

Podmioty zbierajace na terenie Gminy Kakolewnica zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to EKOLIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08-400 Garwolin.

- odbiór odpadów ZSEE bezpośrednio z terenu nieruchomości odbędzie się 20 czerwca 2014roku.

 

Punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje się przy ul. Południowej 108, 21-302 Kąkolewnica w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i czynny jest w każdy piątek od godz. 10:00 do godz. 12:00.

 

Read more

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Na terenie Gminy Kąkolewnica funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Południowej 108, 21-302 Kąkolewnica.

Punkt obsługiwany jest przez firmę EKOLIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08-400 Garwolin i czynny jest w każdy piątek od godz. 10:00 do godz. 12:00.

 

Read more

OSIĄGNIĘTE POZIOMY ODZYSKU I RECYKLINGU

 

Osiągnięte przez Gminę Kąkolewnica wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Poziom  recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

Poziom  recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Lp.

Rok

Wymagany [%]

Osiągnięty poziom [%]

Wymagany [%]

Osiągnięty poziom [%]

Wymagany [%]

Osiągnięty poziom [%]

1.

2012

75

3,14

10

16,16

30

-

2

2013

50

1,7

12

17,4

36

100

 

 

Read more

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

 

Zgodnie z zawartą umową z firmą EKOLIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08-400 Garwolin i zapisami zawartymi w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami na terenie województwa lubelskiego miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:

Zakład Zagospodarowania Odpadów "Adamki"
w m. Biała 185b, 21-300 Radzyń Podlaski

 

Read more

PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE

 

Na terenie Gminy Kąkolewnica odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odbiera firma:

 

EKOLIDER Jarosław Wyglądała

Lucin 4

08-400 Garwolin

tel. 25 6830953

 

Read more

System selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Kąkolewnica

 

Odpady z terenu Gminy Kąkolewnica są odbierane co dwa miesiące w trzecią środę, czwartek i piątek miesiąca zgodnie z ustalonym i przekazanym mieszkańcom harmonogramem.

System selektywnej zbiórki odpadów polega na zbieraniu na posesji odpadów z podziałem na:

 • Odpady opakowaniowe zmieszane tzw. „suche” (żółty worek/pojemnik)
 • Odpady ze szkła opakowaniowego (zielony worek/pojemnik)
 • Odpady kuchenne i z pielęgnacji terenów zielonych ( brązowy worek/pojemnik)
 • Popioły (tylko w pojemniku szarym bądź czarnym)
 • Pozostałe odpady zbierane selektywnie (zielony pojemnik)

W przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny (zmieszany) używamy tylko w/w zielonego pojemnika, ale ponosimy dużo wyższe koszty odbioru.!!!

W/w odpady będą odbierane bezpośrednio z posesji z częstotliwością jeden raz na dwa miesiące zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 

ODPADY PROBLEMATYCZNE         

 • Odpady wielkogabarytowe i ZSEE- zbierane będą w systemie akcyjnym, nie rzadziej niż raz na rok,  przyjmowane na PSZOK lub oddawane do punktu sprzedaży (ZSEE)
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe – odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zgodnie z harmonogramem, raz na 6 miesięcy.
 • Zużyte baterie – mogą być oddawane do punktów zbiórki w szkołach, UG, punktach sprzedaży, przekazywane uprawnionym podmiotom lub dostarczane do PSZOK.
 • Zużyte akumulatory – mogą być oddawane punktów sprzedaży, przekazywane uprawnionym podmiotom lub dostarczane do PSZOK.
 • Zużyte opony – mogą być dostarczane do PSZOK,
 • Przeterminowane leki – mogą być oddawane w aptekach lub  dostarczane do PSZOK,
 • Chemikalia (resztki farb i lakierów, środki ochrony roślin i nawozów, pojemniki po aerozolach, olejach , środkach chemicznych, stare kosmetyki, tusze do drukarek i tonery, taśmy wideo) – mogą być dostarczane do PSZOK.

Odpady dostarczane do PSZOK nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami, a odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach, posiadać etykiety i nie powinny być uszkodzone.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych funkcjonuje w Kąkolewnicy ul. Południowej 108 i prowadzony jest przez firmę EKOLIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08-400  Garwolin. Otwarty jest w każdy piątek  w godz. od 10:00 do 12:00 i odbierane są odpady od mieszkańców gminy.

Pojemniki na odpady są po stronie właścicieli nieruchomości, a gmina dostarcza worki na odpady segregowane.

Gmina nie przejęła nieruchomości niezamieszkałych.

 

Read more