Piątek, 16 Kwietnia 2021  Imieniny: Benedykt, Bernadetta, Cecyl
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
<< < grudzień 2015 > >>
Pn Wt Śr Cz Pt So N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Liczba odwiedzin
4573605

Sonda

Jak często odwiedzasz naszą stronę?

codziennie - 19.4%
co drugi dzień - 5.6%
raz w tygodniu - 25%
raz w miesiącu - 8.3%
raz w roku - 41.7%

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica 30.12.2015

Z A P R O S Z E N I E

      Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r , poz. 1515 )   -

zawiadamiam

że w dniu 30 grudnia 2015 roku o godz. 1600 w lokalu świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica odbędzie się   Sesja Rady Gminy Kąkolewnica   z następującym proponowanym porządkiem obrad: (materiały i projekty uchwał w załączeniu):

1. Otwarcie.

2. Sprawy Regulaminowe.

a/ stwierdzenie kworum,

b/ przyjęcie porządku obrad,

c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy .

3. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami

     zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy i zajętych stanowiskach ( pisemnie) .

4 . Interpelacje zapytania , informacje , oświadczenia .

5. Podjęcie uchwał :

     a) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2018 ,

     b) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok ,

     c) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2019 ,

         - przedstawienie opinii RIO o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata

           2016 – 2019,

     d) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok.

         - przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawką Wójta Gminy,

       - przedstawienie opinii RIO o projekcie budżetu Gminy Kąkolewnica na 2016 rok,

         - przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rozwoju Gospodarczego , Inwestycji i

           Budżetu o projekcie budżetu gminy na 2016 rok.

         - dyskusja,

         - głosowanie uchwały budżetowej na 2016 rok .

     e) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

         Alkoholowych oraz Narkomanii na terenie Gminy Kąkolewnica,

       f) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kąkolewnica na lata 2015-2023,  

       g) w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów Sołectw Gminy Kąkolewnica,

       h) w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego.

       i) w sprawie zmiany uchwały Nr VII/31/2015 Rady Gminy Kąkolewnica z dnia 18 maja 2015 roku

           w sprawie przyjęcia „ Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kąkolewnica”.

6. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania , oświadczenia .

7. Sprawy bieżące - wolne wnioski .

8. Zamknięcie obrad.

                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy Kąkolewnica

                                                                                      

                                                                                                   /-/   Król Marek

                                                  

                                                                                                    

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2015 r , poz 1515 z późn. zm.) zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady Gminy, jeżeli Radny pozostaje w stosunku pracy.