Poniedziałek, 1 Marca 2021  Imieniny: Albin, Antoni, Antonina
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
<< < sierpień 2017 > >>
Pn Wt Śr Cz Pt So N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Liczba odwiedzin
4499276

Sonda

Jak często odwiedzasz naszą stronę?

codziennie - 19.4%
co drugi dzień - 5.6%
raz w tygodniu - 25%
raz w miesiącu - 8.3%
raz w roku - 41.7%

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica 26.06.2013

Mieszkańcy Gminy Kąkolewnica

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Kąkolewnica, którą zwołuję na dzień 26 czerwca 2013 roku / środa / o godz. 10:00 w lokalu świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica,

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.
2. Sprawy Regulaminowe.
a) stwierdzenie kworum,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy i zajętych stanowiskach ( pisemnie).
4. Interpelacje zapytania, informacje, oświadczenia.
5. Zapoznanie się:
a) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok,
b) ze sprawozdaniem finansowym,
c) z uchwałą R.I.O w sprawie zaopiniowania przedłożonych przez Wójta Gminy Kąkolewnica sprawozdań z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok,
d) z informacją o stanie mienia komunalnego,
e) ze stanowiskiem stałych Komisji i doraźnej Komisji Rady Gminy o sprawozdaniach,
f) z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy Kąkolewnica za 2012 rok,
g) z uchwałą R.I.O w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kąkolewnica o udzielenie Wójtowi Gminy Absolutorium za 2012 rok,
h) dyskusja. 
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Kąkolewnica z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok.
b) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
c) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
d) w sprawie zmiany uchwały budżetowej  na 2013 rok.
e) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kąkolewnica.
f) w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąkolewnica.
7.  Odpowiedzi na interpelacje, zapytania, oświadczenia.
8.  Sprawy bieżące - wolne wnioski.
9.  Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Cap

 

Informacja w zakresie prawa radnego pozostającego w stosunku pracy do uzyskania zwolnienia od pracy.
Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.