XIII Gminny Konkurs na Autentyczną Pieśń Ludową

  • Drukuj

 

W dniu 3 października 2020 roku w sali Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy odbył się już po raz XIII Gminny Konkurs na Autentyczną Pieśń Ludową.

Występy konkursowe oceniała komisja w składzie:

mgr Andrzej Sar – Główny instruktor ds. dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny
Janina Biegalska-główny specjalista ds. muzeów i twórczości ludowej departamentu edukacji, kultury i sportu UMWL w Lublinie
Bożena Adamowicz – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kąkolewnicy

Po wysłuchaniu 8 zespołów śpiewaczych :
Zespół Śpiewaczy „WRZOS” z Kąkolewnicy, Zespół Śpiewaczy „BRZOZOWIANKI” z Brzozowicy Dużej, Zespół Śpiewaczy „TĘCZA” z Brzozowicy Małej, Zespół Śpiewaczy „KALINA” z Wygnanki, Zespół Śpiewaczy „NIEZAPOMINAJKI” z Turowa, Zespół Śpiewaczy „RÓŻANKI” z Żakowoli Starej, Zespół Śpiewaczy „ZORZA” z Polskowoli, Zespół Śpiewaczy „PODLASIANKI” z Lipniak.

Komisja wysłuchała wykonania tradycyjnych pieśni ludowych, kierując się przy ocenie kryteriami poprawności gwary, melodii i stylu wykonawczego - uznając poziom wykonania za bardzo wyrównany , wyjątkowo postanowiła wszystkich nagrodzić następującymi nagrodami finansowymi:


1. Wrzos z Kąkolewnicy– 650zł
2. Brzozowianki z Brzozowicy Dużej – 600 zł
3. Tęcza z Brzozowicy Małej– 550 zł
4. Kalina z Wygnanki – 550 zł
5. Niezapominajki z Turowa – 600 zł
6. Różanki z Żakowoli Starej – 550 zł
7. Zorza z Polskowoli – 550 zł
8. Podlasianki z Lipniak – 500 zł

Okolicznościowe dyplomy wręczyły Panie Barbara Barszczewska –radna Sejmiku Wojewódzkiego i Anna Mróz – wójt Gminy Kąkolewnica.