Zarządzenie nr 5/2020 Wójta Gminy Kąkolewnica z dnia 5 lutego 2020 roku

  • Drukuj

 

Zarządzenie nr 5/2020 Wójta Gminy Kąkolewnica z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Kąkolewnica