Spotkanie Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kąkolewnicy.

  • Drukuj

 

 22 października 2019 roku odbyło się spotkanie Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kąkolewnicy.

Przewodnicząca Krystyna Matejek powitała Panią Annę Mróz Wójt Gmin Kąkolewnica, emerytowanych dyrektorów szkół, wszystkich emerytowanych nauczycieli i złożyła życzenia z okazji Dnia Nauczyciela.

 

Uczniowie Zespołu Oświatowego w Kąkolewnicy przedstawili piękną część artystyczną z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowaną pod kierunkiem p. Bożeny Wawryniuk, p. Alicji Zieńczuk, p. Sylwii Golec.

Pani Anna Mróz Wójt Gminy w swoim wystąpieniu złożyła wszystkim emerytowanym nauczycielom serdeczne życzenia z okazji Dnia Nauczyciela.

Miłe i owocne spotkanie zakończyło się poczęstunkiem.