Środa, 3 Marca 2021  Imieniny: Asteriusz, Hieronim, Kunegunda
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
<< < marzec 2021 > >>
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Liczba odwiedzin
4503163

Sonda

Jak często odwiedzasz naszą stronę?

codziennie - 19.4%
co drugi dzień - 5.6%
raz w tygodniu - 25%
raz w miesiącu - 8.3%
raz w roku - 41.7%

Instalacje SOLARNE i FOTOWOLTAICZNE – ważne informacje dla zainteresowanych

 

herb kąkolewnica 1

OGŁOSZENIE

W związku przygotowaniami do projektu w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, RPO WL 2014-2020 (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne) Gmina Kąkolewnica organizuje spotkanie dla mieszkańców deklarujących chęć udziału w projekcie w dniu 9 sierpnia 2019 roku o godz. 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kąkolewnicy.

 

 

Ponadto mieszkańcy deklarujący chęć udziału w projekcie i wpisani na listę chętnych proszeni są o składanie wniosków dotyczących instalacji OZE (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne).

 

Ogólne informacje i wytyczne jakie należy spełnić aby zostać zakwalifikowanym do projektu:

 1. Wniosek o dofinansowanie do instalacji OZE należy złożyć na odpowiednim formularzu udostępnionym przez Urząd Gminy wraz z niezbędnymi załącznikami (jeżeli dotyczy) w terminie do 23.08.2019r. Miejsce przyjmowania wniosków: pokój nr 11 w Urzędzie Gminy Kąkolewnica, ul. Lubelska 5; 21-302 Kąkolewnica.
 2. Wnioskodawca musi być mieszkańcem gminy i musi spełniać następujące kryteria:
  1. być właścicielem nieruchomości zabudowanej i gruntowej, na których planowany jest montaż instalacji – w przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu (należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo);
  2. podpisać umowę użyczenia nieruchomości na cele projektu;
  3. posiadać pozwolenie na użytkowanie budynku lub zgłoszenie zakończenia budowy – budynki, które aktualnie są na etapie zakończenia budowy muszą posiadać takie pozwolenie/zgłoszenie najpóźniej do dnia 31.12.2019r.;
  4. nie może posiadać jakichkolwiek zaległości wobec Gminy w ramach zobowiązań finansowych z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, odbiór odpadów komunalnych itd.;
 3. Właściciel nieruchomości zobowiązuje się dostarczyć przed realizacją projektu aktualne pozytywne badanie techniczne instalacji elektrycznej.
 4. Koszty, które Mieszkańcy będą musieli ponieść za udział w projekcie zależą od wielkości instalacji OZE.
 5. Szacunkową wartość instalacji przedstawia poniższa tabela:
Rodzaj instalacji Koszt brutto dla instalacji montowanych na dachu lub elewacji budynku mieszkalnego – VAT 8% (w zł) Koszt brutto dla instalacji montowanych na dachu lub elewacji budynku gospodarczego i na gruncie – VAT 23% (w zł)
Instalacja fotowoltaiczna – 3 kW 16 200,00 18 450,00
Instalacja fotowoltaiczna – 4 kW 21 600,00 24 600,00
Instalacja solarna – 2 panelowa 9 720,00 -
Instalacja solarna – 3 panelowa 10 800,00 -
 1. Z uwagi na to, że koszty podatku VAT nie stanowią wartości dofinansowania i będą pokryte przez mieszkańca, szacowany wkład własny mieszkańca wyniesie ok 35% ceny brutto instalacji.Stawka podatku VAT będzie wynosiła 8% w przypadku instalacji montowanych wewnątrz lub na budynku mieszkalnym oraz 23% poza budynkiem mieszkalnym (na gruncie, garażu, budynku gospodarczym itd.).
  1. Powyższe wyliczenia mają wyłącznie charakter szacunkowy i poglądowy i mogą ulec zmianie na etapie realizacji inwestycji.
  2. Projekt jest przeznaczony tylko na potrzeby budynków mieszkalnych bez prowadzonej działalności gospodarczej bądź rolniczej. Jeśli w jakiejś lokalizacji prowadzona jest działalność gospodarcza (rolnicza) to projekt będzie mógł być realizowany pod warunkiem rozdzielenia instalacji.
  3. Zgłoszenie udziału w projekcie nie jest tożsame z zakwalifikowaniem do projektu. Gmina zastrzega sobie prawo do odrzucenia deklaracji w przypadku wątpliwości w zakresie prawdziwości/rzetelności podanych danych.
  4. Zgłoszenie udziału w projekcie nie jest tożsame z montażem instalacji. Na podstawie zgłoszeń gmina opracuje wniosek o dofinansowanie projektu, który w przypadku otrzymania wsparcia zostanie skierowany do realizacji. Realizacja projektu jest planowana na lata 2020-2021, z tym że jego rozpoczęcie – uruchomienie procedury przetargowej nastąpi nie wcześniej niż w IV kwartale 2020 roku.