Wtorek, 22 Maja 2018  Imieniny: Emil, Helena, Jan
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
<< < luty 2017 > >>
Pn Wt Śr Cz Pt So N
    1 2 3 4 5
6 7 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Liczba odwiedzin
2918704

Sonda

Jak często odwiedzasz naszą stronę?

codziennie - 19.4%
co drugi dzień - 5.6%
raz w tygodniu - 25%
raz w miesiącu - 8.3%
raz w roku - 41.7%

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica - 15.02.2017r.

 

 

Z A P R O S Z E N I E        

             
                      Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r , poz. 446 ze  zm )   -
                                                        zawiadamiam
że w  dniu  15 lutego 2017 roku ( środa ) o  godz. 10 00  w lokalu  świetlicy Urzędu Gminy  Kąkolewnica  odbędzie się   Sesja  Rady Gminy  Kąkolewnica   z  następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.
2. Sprawy Regulaminowe.
a/ stwierdzenie kworum,
b/ przyjęcie porządku obrad,
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
3. Sprawozdanie  Wójta Gminy o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami
    – zwłaszcza  z wykonania   uchwał  Rady Gminy i zajętych stanowiskach Rady – pisemnie.
4. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radzyniu Podlaskim dla hodowców drobiu  nt. grypy ptaków (HPAI) i rolniczego handlu detalicznego .
5.  Interpelacje, zapytania.
6. Podjęcie uchwał :
    a) w sprawie  udzielenia pomocy finansowej  dla Powiatu Radzyńskiego na przebudowę  dróg powiatowych,
    b) w sprawie zmiany uchwały  budżetowej  na rok 2017,
    c) w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy, Komisji Rewizyjnej , stałych Komisji Rady Gminy Kąkolewnica  na  2017  rok,
    d) w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kąkolewnica,
    e) w sprawie  przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kąkolewnica.
    f) w sprawie  przystąpienia  do zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kąkolewnica,
      - zmiany nie podlegające wyłączeniu gruntów rolnych z użytkowania rolniczego  I,
   g) w sprawie  przystąpienia  do zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kąkolewnica,
      - zmiany wymagające wyłączenia gruntów rolnych z użytkowania rolniczego II,
   h) w sprawie  przystąpienia  do zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kąkolewnica,
      - zmiany w zakresie ustalenia zasad zagospodarowania terenów rolnych III ,
  i)  w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kąkolewnica , do nowego ustroju szkolnego.
7)  Odpowiedzi na interpelacje, zapytania.
8)  Sprawy bieżące - wolne wnioski .
9)  Zamknięcie obrad.


Przewodniczący  Rady Gminy Kąkolewnica


                                                                                               /-/     Król Marek