Poniedziałek, 5 Czerwca 2023  Imieniny: Bonifacy, Bończa, Dobrociech
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
<< < March 2019 > >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
        1 2 3
5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Number of visits
6403338

Poll

Jak często odwiedzasz naszą stronę?

codziennie - 19.4%
co drugi dzień - 5.6%
raz w tygodniu - 25%
raz w miesiącu - 8.3%
raz w roku - 41.7%

" Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią ” - przekazane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii

 

 

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju

zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji,

gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie

kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne

poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość

uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.

Pytanie 1. Co należy zrobić, gdy zdrowe zwierzę ulegnie wypadkowi ?

W pierwszej kolejności należy jak najszybciej wezwać lekarza weterynarii

zajmującego się leczeniem zwierząt gospodarskich, który stwierdzi czy zwierzę powinno być

leczone, poddane ubojowi z konieczności, czy tez uśmiercone.

Pytanie 2. Co należy zrobić, jeżeli wezwany lekarz weterynarii stwierdzi, że zwierzę

może być poddane ubojowi z konieczności ?

a)Należy skontaktować się z najbliższą rzeźnią celem ustalenia, czy

istnieje możliwość przyjęcia tuszy i narządów wewnętrznych zwierzęcia poddanego

ubojowi z konieczności.

Tusza zwierzęcia wraz z przynależnymi do niej narządami wewnętrznymi musi być

przewieziona do rzeźni, gdzie urzędowy lekarz weterynarii dokona badania poubojowego i

wyda ocenę przydatności mięsa do spożycia przez ludzi. Wydanie takiej oceny jest

warunkiem koniecznym wprowadzenia mięsa na rynek, tj. oferowania do sprzedaży i tym

samym uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.

0)Należy poddać zwierzę ubojowi z

konieczności. Pytanie 3. Kto może dokonać uboju

z konieczności ?

Ubój z konieczności powinien być dokonany przez osoby posiadające odpowiednie

kwalifikacje, tj. takie same jak w przypadku uboju zwierząt w rzeźni.

Pytanie 4. W jaki sposób i w jakich warunkach powinien odbyć się ubój z konieczności ?

W przypadku uboju zwierząt z konieczności poza rzeźnią posiadacz zwierząt jest

zobowiązany do podjęcia wszelkich koniecznych działań, aby jak najszybciej dokonać uboju

zwierzęcia, w tym dołożyć starań, aby podczas uboju i działań z nim związanych oszczędzić

zwierzętom wszelkiego niepotrzebnego bólu, niepokoju i cierpienia.

Należy spełnić wymagania dotyczące ochrony zwierząt podczas uboju. Zwierzę

powinno być ogłuszone i wykrwawione zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu

Rady nr 1099/2009 przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

Po uboju tusza powinna być wykrwawiona. W miejscu dokonania uboju można

również, pod nadzorem wezwanego lekarza weterynarii, usunąć z tuszy żołądek oraz jelita

zwierzęcia. Usunięte narządy należy oznakować (w sposób umożliwiający ich identyfikację z

daną tuszą) i wraz z tuszą przewieźć do rzeźni.

Pytanie 5. Jakie dokumenty muszą być dostarczone do rzeźni wraz z tuszą i narządami

wewnętrznymi zwierzęcia?

Do rzeźni wraz z tuszą i narządami wewnętrznymi zwierzęcia muszą być dostarczone

następujące dokumenty:

a) oświadczenie rolnika - stwierdzające tożsamość zwierzęcia oraz zawierające

informacje na temat weterynaryjnych produktów leczniczych lub innych środków,

jakie podawano zwierzęciu lub wobec niego stosowano, z wyszczególnieniem dat

podawania i okresów karencji;

b) zaświadczenie lekarza weterynarii - stwierdzające korzystny wynik badania

przedubojowego, datę i czas przeprowadzenia tego badania, przyczynę dokonania

uboju z konieczności oraz informację na temat leczenia, jakiemu poddane było to

zwierzę.

Pytanie 6. W jakich warunkach tusza wraz z narządami wewnętrznymi zwierzęcia

powinna być przewieziona do rzeźni?

Tusza zwierzęcia wraz z przynależnymi do niej narządami wewnętrznymi powinna być

przewieziona do rzeźni w warunkach higienicznych i najszybciej jak to możliwe. Jeżeli

transport potrwa dłużej niż 2 godziny od chwili dokonania uboju zwierzęcia, należy

zapewnić warunki chłodnicze dla przewożonej tuszy i narządów wewnętrznych. W

przypadku, gdy warunki klimatyczne na to pozwolą, nie ma. konieczności poddawania

chłodzeniu tusz i narządów wewnętrznych.

Pytanie 7. Co się stanie jeśli lekarz weterynarii uzna, że nie może być przeprowadzony

ubój z konieczności?

Lekarz weterynarii może stwierdzić, ze zwierzę powinno być leczone, albo

uśmiercone.

W przypadku gdy podjęta jest decyzja o uśmierceniu zwierzęcia, to:

1) uśmiercanie przeprowadza lekarz weterynarii przez podanie środka usypiającego,

2) tusza może być:

a) poddana utylizacji lub

b) za zgodą urzędowego lekarza weterynarii przeznaczona do skarmiania mięsożernych

zwierząt futerkowych (jeżeli chce się uzyskać taką zgodę, należy skontaktować się z

powiatowym lekarzem weterynarii).

Ponadto, w przypadku zdrowych zwierząt kopytnych, które uległy wypadkowi, takich

jak świnia, owca, koza lub cielę do 6 miesiąca życia, możliwe jest przeprowadzenie uboju

zwierzęcia w celu pozyskania mięsa na własne potrzeby. Przy przeprowadzaniu takiego uboju

nie jest konieczna obecność lekarza weterynarii, niemniej jednak pozyskane mięso nie może

być oferowane do sprzedaży.

Pytanie 8. Co należy zrobić, jeśli nie znajdzie się rzeźni, który zgodziłaby się na przyjęcie

tuszy wraz z narządami wewnętrznymi zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności?

W tej sytuacji rolnik może zdecydować się na leczenie zwierzęcia, uśmiercenie go

bądź przeprowadzenie uboju w celu pozyskania mięsa na własne potrzeby. Jeśli nastąpi

śmierć zwierzęcia, zwłoki należy poddać utylizacji, w tym przypadku koszty utylizacji

pokrywa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pytanie 9. Czy w każdym przypadku prawidłowo przeprowadzonego uboju z

konieczności można zagwarantować, że zostanie uratowana wartość rzeźna zwierzęcia?

Mięso pozyskane ze zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności, w każdym

przypadku poddawane jest badaniu poubojowemu przeprowadzonemu przez urzędowego

lekarza weterynarii w rzeźni. Badanie to ma na celu dokonanie oceny, czy mięso jest zdatne,

czy też niezdatne do spożycia przez ludzi, zanim zostanie wprowadzone na rynek.

Wartość rzeźna zwierzęcia zostanie uratowana w przypadku, gdy tusza zostanie

oceniona jako zdatna do spożycia przez ludzi.

Natomiast gdy tusza zostanie oceniona jako niezdatna do spożycia przez ludzi,

poddawana jest utylizacji (kto ponosi koszt utylizacji zależy od umowy jaka została zawarta

pomiędzy rolnikiem a podmiotem prowadzącym rzeźnię) bądź za zgodą urzędowego lekarza

weterynarii przeznaczona jest do skarmiania mięsożernych zwierząt futerkowych.

Pytanie 10. Czy w przypadku uboju z konieczności wymagane jest powiadomienie

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?

W każdym przypadku przeprowadzenia uboju z konieczności zwierząt z gatunku

bydło, owce, kozy lub świnie, konieczne jest powiadomienie o tym zdarzeniu Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Należy pamiętać, że ubój bydła, owcy lub kozy

należy zgłosić w terminie 7 dni, natomiast ubój świni w terminie 30 dni od dnia dokonania

uboju z konieczności.

Opracowano w:

Departamencie Bezpieczeństwa

Żywności i Weterynarii

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi