Articles

Zawiadomienie o I Sesji Rady Gminy Kąkolewnica 28.11.2014

  • Print

Zawiadomienie o I Sesji Rady Gminy Kąkolewnica - zwołanej przez Komisarza Wyborczego w dniu 28 listopada 2014r. o godzinie 16:00 w świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica.

Na podstawie postanowienia Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zwołania sesji rad gmin, rad miast i rad powiatów wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014r. zwołuje się pierwszą sesję Rady Gminy Kąkolewnica z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.
2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Radnego Rady Gminy Kąkolewnica.
3. Złożenie ślubowania przez Radnych Rady Gminy Kąkolewnica.
4 Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta Gminy Kąkolewnica.
5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Kąkolewnica.
6. Wystąpienie Wójta Gminy Kąkolewnica.
7. Przyjęcie porządku obrad.
8. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
- podjecie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kąkolewnica.
9. Wybór W-ce Przewodniczących Rady Gminy Kąkolewnica.
- podjecie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kąkolewnica.
10 Wybór Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy Kąkolewnica.
- podjecie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy Kąkolewnica.
11. Zamknięcie obrad.