Articles

Informacja dla mieszkańców wsi Kąkolewnica oraz sołectw: Jurki, Miłolas, Zosinowo, Wygnanka o sposobie głosowania w wyborach 25.05.2014

 • Print


Wójt Gminy Kąkolewnica podaje do publicznej wiadomości informację, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. głosowanie zostanie przeprowadzone w obwodach głosowania utworzonych Uchwałą Nr XX/140 /2013 Rady Gminy Kąkolewnica z dnia 15 marca 2013 r. w następujący sposób:

Miejsce Głosowania

Granice obwodu głosowania

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Kąkolewnicy
z siedzibą w:
Zespole Oświatowym
w Kąkolewnicy
ul. Szkolna 4

Kąkolewnica:

 • ul. Księdza Aleksandra Kornilaka od nr 1 do nr 10,
 • ul. Lubelska nr nieparzyste od nr 1 do nr 7,
 • ul. Południowa,
 • ul. Północna za wyjątkiem nr parzystych od nr 2 do nr 16,
 • ul. Szkolna,

sołectwa : Jurki , Miłolas , Zosinowo

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Kąkolewnicy
z siedzibą w:
Gminnym Ośrodku Kultury
w Kąkolewnicy
ul. Lubelska 16.

Kąkolewnica:

 • ul. Akacjowa,
 • ul. Bukowa,,
 • ul. Brzozowa,
 • ul. Długa,
 • ul. Jesionowa,
 • ul. Klinowa,
 • ul. Klonowa,
 • ul. Księdza Aleksandra Kornilaka nr 12,
 • ul. Lipowa,
 • ul. Lubelska (za wyjątkiem nr nieparzystych od nr 1 do nr 7),
 • ul. Orzechowa,
 • ul. Nowa,
 • ul. Parkowa,
 • ul. Północna (nr parzyste od nr 2 do nr 16),
 • ul. Różana,
 • ul. Rudnik,
 • ul. Sosnowa,
 • ul. Świerkowa,
 • ul. Wierzbowa,
 • ul. Wschodnia,

sołectwo Wygnanka.


Wójt Gminy
/-/ Zbigniew Ładny