Articles

Ogłoszenie - nabór kandydatów na stanowisko stażysty - 23.04.2014

  • Print

 

Urząd Gminy Kąkolewnica, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko stażysty w pełnym wymiarze czasu pracy. Oferta kierowana jest do osób posiadających wyższe wykształcenie, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radzyniu Podlaskim i kwalifikujących się do odbycia stażu.

Dokumenty wymagane od kandydata:

Oferty należy składać w terminie do dnia 16 maja 2014 roku do godziny 1530  w sekretariacie (pok. 3) Urzędu Gminy: