Articles

Informacja o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania "Zapiecek" 20.03.2014

  • Print

Informacja o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania "Zapiecek" Informujemy, że odwoławcze posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” odbędzie się w dn. 25 marca 2014r. o godz. 9:15 w w restauracji Bajka, ul. Wyszyńskiego 7B w Radzyniu Podlaskim.

Przedmiotem obrad Rady będzie ocena wniosków złożonych podczas naborów w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla „Małych projektów” oraz „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej”.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:
Program Posiedzenia
1.Otwarcie obrad.
2.Powitanie przez Przewodniczącego Rady.
3.Stwierdzenie quorum.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Dyskusja nad zasadnością odwołań. W przypadku uznania odwołania za zasadne:
Ponowna ocena wniosków.
6.Podjęcie uchwał w sprawie wybrania lub niewybrania operacji do dofinansowania.
7.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji w zakresie poszczególnych działań.
8.Wolne wnioski i zapytania.
9.Zamknięcie obrad.