Articles

Obwieszczenie Wójta Gminy Kąkolewnica z dnia 28 października 2022 r.

  • Print

 

 

 

Obwieszczenie- Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1231L  w m. Żakowola Poprzeczna od km 0+017 do km 1+266 o długości 1249mb,gm. Kąkolewnica, powiat radzyński, województwo lubelskie