Articles

Niekorzystne zjawiska atmosferycznye w gospodarstwie rolnym w 2022 r.

  • Print

Pomoc finansowa w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi