Articles

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego OR w Lublinie Placówka Terenowa w Radzyniu Podlaskim informuje o ogłoszeniu przez Prezesa KRUS XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci

  • Print

KRUS Plakat

 

 

 

„Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

Konkurs przeznaczony dla uczniów z wiejskich szkół podstawowych ma na celu promowanie wśród dzieci pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy z zakresu bhp w gospodarstwie rolnym, rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych. W bieżącym roku w szczególny sposób akcentowane są czynności niebezpieczne, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia w procesie produkcji rolniczej.

Konkurs organizowany jest w dwóch grupach wiekowych:

I grupa – klasy              0 - III szkoły podstawowej,

II grupa – klasy            IV - VIII szkoły podstawowej.

Prace plastyczne w formacie A3, wykonane metodą dowolną, należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:

 

Placówka Terenowa KRUS w Radzyniu Podlaskim

ul. Chomiczewskiego 6

21-300 Radzyń Podlaski

„Konkurs”

Na etapie naszej Placówki a następnie Oddziału Regionalnego najlepsze prace zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa w nieprzekraczalnym terminie z dniem 31. marca 2021r. Najpóźniej w tym dniu prace muszą dotrzeć już do Placówki Terenowej w Radzyniu Podlaskim. Po tej dacie prace nie będą przyjmowane (data stempla pocztowego nie ma tu znaczenia).

Pełny regulamin konkursu wraz z załącznikami umieszczony jest na stronie internetowej KRUS. https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/xi-konkurs-plastyczny-2021/

Formularz zgłoszeniowy, zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku powinny być na trwale przymocowane do pracy plastycznej.

 

 

Attachments:
Download this file (Regulamin-krus.pdf)Regulamin konkursu - etap wojewódzki
Download this file (z4.pdf)Załącznik nr 4 zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Download this file (z_ 2_formularz2021.xls)Załącznik nr 2 formularz zgłoszeniowy
Download this file (z_3_.doc)Załącznik nr 3