Articles

Protokół z przebiegu konsultacji projektu – rocznego programu współpracy Gminy Kąkolewnica z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

  • Print

 

 

 

Protokół z przebiegu konsultacji projektu – rocznego programu współpracy Gminy Kąkolewnica z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok