Articles

Stypendium Wójta Gminy 2020 r. - uroczyste wręczenie

  • Print

 

 

28 lipca br. w Urzędzie Gminy Kąkolewnica odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Wójta Gminy Kąkolewnica. Z uwagi na stan pandemii zrezygnowano z uroczystej Gali Stypendialnej ograniczając się do spotkań w mniejszych gronach przedstawicieli  poszczególnych szkół podstawowych.

 

 

 

Stypendia otrzymało 82 uczniów z naszego terenu. Pani Wójt Anna Mróz wręczyła 63 stypendia w dziedzinie nauki uczniom, którzy osiągnęli na świadectwie średnią co najmniej 5,1 oraz 19 stypendiów uznaniowych w dziedzinie twórczości artystycznej i sportu laureatom lub finalistom konkursów na szczeblu wojewódzki i krajowym. Na cel stypendium wypłacono uczniom środki finansowe w kwocie ogólnej 19 900 zł


Wszystkim uczniom, ich rodzicom i nauczycielom oraz dyrektorom szkół z terenu Gminy Kąkolewnica gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.