Articles

Informacja w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków

  • Print

    Zgodnie z informacją zamieszczoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 23 stycznia 2020 r. poz. 695 zawiadamiamy o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych powstałych w wyniku przeprowadzonej modernizacji gruntów i budynków. Zmiany opisowo-kartograficzne ewidencji gruntów i budynków dla następujących obrębów ewidencyjnych: 0005 – KĄKOLEWNICA POŁUDNIOWA, 0006 – KĄKOLEWNICA PÓŁNOCNA, 0007 – KĄKOLEWNICA WSCHODNIA, 0012 – POLSKOWOLA, 0013 – RUDNIK, jednostka ewidencyjna 061504_2 Kąkolewnica, powiat radzyński.

 

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego (tj. do dnia 23.02.2020 r.) powyższej informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych.

 

 

Attachments:
Download this file (akt.pdf)DzUWL-695