Articles

Zawiadomienie- obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie „Przebudowa drogi gminnej Nr 102249L w Jurkach”

  • Print

 

Zawiadomienie- obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 102249L w Jurkach”