Articles

Wójt Gminy Kąkolewnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kąkolewnica - działka 1123/2

  • Print

 

 

Wójt Gminy Kąkolewnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kąkolewnica działka oznaczona nr ewidencyjnym 1123/2 o pow. 0,24 ha położona w Brzozowicy Dużej