Articles

Wójt Gminy Kąkolewnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony, na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kąkolewnica - Brzozowica Duża działka 1303

  • Print

 

Wójt Gminy Kąkolewnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony, na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kąkolewnica - Brzozowica Duża działka 1303