Articles

OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU OFERTY W TRYBIE ART. 19A - 26.06.2019

  • Print

 

 

OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU OFERTY W TRYBIE ART. 19A USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE - KĄKOLEWNICA 26.06.2019 R.