Articles

Protokół z dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  • Print

 

 

Protokół z dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kąkolewnica sporządzonego na podstawie uchwały Nr XXII/135/2017 Rady Gminy Kąkolewnica z dnia 15 lutego 2017 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko