Articles

Zaproszenie na I sesję nowo wybranej Rady Gminy Kąkolewnica - 23.11.2018

  • Print

 

 

 Proponowany porządek obrad I Sesji nowo wybranej Rady Gminy Kąkolewnica w dniu 23listopada 2018 roku /piątek / o godz. 1000 w lokalu świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica (materiały i projekty uchwał w załączeniu ):

1. Otwarcie Sesji.

2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Radnego Rady Gminy Kąkolewnica .

3. Złożenie ślubowania przez Radnych Rady Gminy Kąkolewnica .

4  Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta Gminy Kąkolewnica.

5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Kąkolewnica Panią Annę Mróz .

6. Wystąpienie Pani Anny Mróz - Wójta Gminy Kąkolewnica.

7. Przyjęcie porządku obrad.

8. Przedstawienie sprawozdania finansowego budżetu Gminy Kąkolewnica na koniec kadencji 2014 – 2018.

9. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy - podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kąkolewnica .

10. Wybór W-ce Przewodniczących Rady Gminy Kąkolewnica - podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kąkolewnica .

11. Zamknięcie obrad.