Articles

Przypominamy o wydłużeniu terminu składania tzw. wniosków suszowych w ARIMR do 16 listopada

  • Print

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały wskutek tegorocznej suszy lub powodzi.

Pomoc udzielana jest rolnikom, którzy w 2018 roku zgłosili szkody w gospodarstwach rolnych celem oszacowania przez Komisję, przed zbiorem plonu głównego.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o wydłużeniu terminu przyjmowania wniosków o przyznanie takiej pomocy przez ARiMR do 16 listopada. Szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz wzory wniosków o udzielenie pomocy dostępne są na stronie internetowej ARiMR oraz w placówkach terenowych.