Articles

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KĄKOLEWNICA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KĄKOLEWNICA, UCHWAŁA XXXIII/217/2018

  • Print

 

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KĄKOLEWNICA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KĄKOLEWNICA WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Kąkolewnica: Uchwały Nr XXXI11/217/2018 z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kąkolewnica