Articles

Zakup strojów regionalnych dla zespołu śpiewaczego RÓŻANKI działającego przy OSP Żakowola Stara

  • Print

Dzięki pomocy finansowej Gminy Kąkolewnica

Wartość całego projektu: 19 700,91 zł

Kwota otrzymanego dofinansowania: 15 760,72 zł

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

W ramach projektu zakupiono 10 szt. kompletów strojów podlaskich damskich, składających się z bluzki, gorsetu, spódnicy i butów oraz 1 szt. kompletu stroju podlaskiego męskiego, składającego się ze spodni, koszuli, kapelusza, kamizelki i butów.