Articles

Budowa placu zabaw przy Domu Kultury i OSP w Wygnance – „Mały strażak"

  • Print

Wnioskodawca – OSP Wygnanka

Wartość całego projektu: 13 811,42 zł

Kwota otrzymanego dofinansowania: 11 049,13 zł

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

W ramach projektu zakupiono i zamontowano następujące urządzenia zabawowe: zjeżdżalnia – 1 szt., huśtawka podwójna – 1 szt., karuzela – 1 szt., bujak sprężynowy – 1 szt.