Articles

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

  • Print

 

Zgodnie z zawartą umową z firmą EKOLIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08-400 Garwolin i zapisami zawartymi w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami na terenie województwa lubelskiego miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:

Zakład Zagospodarowania Odpadów "Adamki"
w m. Biała 185b, 21-300 Radzyń Podlaski