Articles

System selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Kąkolewnica

  • Print

 

Odpady z terenu Gminy Kąkolewnica są odbierane co dwa miesiące w trzecią środę, czwartek i piątek miesiąca zgodnie z ustalonym i przekazanym mieszkańcom harmonogramem.

System selektywnej zbiórki odpadów polega na zbieraniu na posesji odpadów z podziałem na:

W przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny (zmieszany) używamy tylko w/w zielonego pojemnika, ale ponosimy dużo wyższe koszty odbioru.!!!

W/w odpady będą odbierane bezpośrednio z posesji z częstotliwością jeden raz na dwa miesiące zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 

ODPADY PROBLEMATYCZNE         

Odpady dostarczane do PSZOK nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami, a odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach, posiadać etykiety i nie powinny być uszkodzone.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych funkcjonuje w Kąkolewnicy ul. Południowej 108 i prowadzony jest przez firmę EKOLIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08-400  Garwolin. Otwarty jest w każdy piątek  w godz. od 10:00 do 12:00 i odbierane są odpady od mieszkańców gminy.

Pojemniki na odpady są po stronie właścicieli nieruchomości, a gmina dostarcza worki na odpady segregowane.

Gmina nie przejęła nieruchomości niezamieszkałych.