Informacje o wynikach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w roku 2021 w obszarze Wspierania i upowszechniani kultury fizycznej na terenie Gminy Kąkolewnica

  • Print

 

Informacje o wynikach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w roku 2021 w obszarze Wspierania i upowszechniani kultury fizycznej na terenie Gminy Kąkolewnica