Pan Ryszard Szczygieł Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Kontaktów z Jednostkami Samorządu Terytorialnego z wizytą w naszej gminie.

  • Print

 


Odwiedził naszą Gminę Kąkolewnica Pan Ryszard Szczygieł Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Kontaktów z Jednostkami Samorządu Terytorialnego. Rozmawialiśmy o współpracy i różnych obszarach problemowych, które dotyczą JST.

Anna Mróz
Wójt Gminy Kąkolewnica