Poniedziałek, 19 Kwietnia 2021  Imieniny: Adolf, Adolfa, Adolfina
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
<< < May 2019 > >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Number of visits
4577653

Poll

Jak często odwiedzasz naszą stronę?

codziennie - 19.4%
co drugi dzień - 5.6%
raz w tygodniu - 25%
raz w miesiącu - 8.3%
raz w roku - 41.7%

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica - 27.08.2020

 

 

 

W  dniu  27 sierpnia  2020 roku  o  godz.  10:00   w lokalu  świetlicy Urzędu Gminy  Kąkolewnica  odbędzie się   Sesja  Rady Gminy  Kąkolewnica   z  następującym proponowanym porządkiem obrad:

 

 

 


 1. Otwarcie.
 2. Sprawy Regulaminowe.
a/ stwierdzenie kworum,
b/ przyjęcie porządku obrad,
c/ przyjęcie protokołu z sesji  Rady Gminy Kąkolewnica .
3. Sprawozdanie  Wójta Gminy o pracach organu  wykonawczego w okresie między  sesjami
    zwłaszcza  z wykonania uchwał Rady Gminy  i zajętych stanowiskach  ( pisemnie) .
 4 . Rozpatrzenie raportu o stanie  Gminy Kąkolewnica za 2019 rok :
      a) debata nad  raportem,
      b) podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia  wotum zaufania  Wójtowi  Gminy Kąkolewnica
          za 2019 rok
 5. Zapoznanie się :
    a/ ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  Gminy za 2019 rok,
    b/ ze sprawozdaniem finansowym ,
    c/ z uchwałą R.I.O  w sprawie zaopiniowania przedłożonych przez Wójta Gminy  Kąkolewnica
        sprawozdań z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok ,
    d/ z informacją o stanie mienia komunalnego ,
    e/ ze stanowiskiem  stałych Komisji   Rady Gminy  o sprawozdaniu ,
    f/  z wnioskiem Komisji Rewizyjnej  w sprawie udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy
        Kąkolewnica  za 2019 rok ,
   g/ z uchwałą R.I.O  w sprawie zaopiniowania wniosku  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
       Kąkolewnica o udzielenie Wójtowi Gminy  Absolutorium za 2019 rok ,
    h/ dyskusja .  
 6. Podjęcie uchwał :
    a) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego wraz ze  sprawozdaniem
        Wójta Gminy  Kąkolewnica z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok .
    b) w sprawie udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy  z tytułu wykonania budżetu  za 2019 rok.
    c) w sprawie udzielenia  pomocy finansowej dla Powiatu Radzyńskiego na przebudowę  drogi powiatowej
         Nr 1123 L o przebiegu Turów – Szóstka - Drelów ,
    d) w sprawie udzielenia  pomocy finansowej dla Powiatu Radzyńskiego na przebudowę  drogi powiatowej
        Nr 1230L o przebiegu Turów- Siedlanów – Białka ,
   e) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
   f)  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 7. Sprawy bieżące - wolne wnioski
 8.  Zamknięcie obrad.
                                                                                     

 Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Majczyna Mariusz